Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του eHealth Forum 2016

Brian O’ Connor

Chair, European Connected Health Alliance

Brian O’ Connor

Chair, European Connected Health Alliance
linkedin-icon twitter-icon
brian@echalliance.com

Biography