Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του eHealth Forum 2016

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Φίλες, Φίλοι,

Η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου στρατηγικής, σχεδίασης, ανάπτυξης και ολοκλήρωσης της Ηλεκτρονικής Υγείας στη χώρα μας, αποτελεί ίσως τον μοναδικό τρόπο για να αποκτήσουμε επιτέλους τα μέσα, τα εργαλεία και τους μηχανισμούς για να υποστηρίξουμε, μετρήσουμε, παρακολουθήσουμε και αποδώσουμε ένα δίκτυο συστημάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας. Το σύστημα αυτό, θα μας επιτρέψει να έχουμε μια σύγχρονη, εξωστρεφή και στέρεα υποστηρικτική δομή Ηλεκτρονικής Υγείας, η οποία θα αποδώσει τα μέγιστα στα επόμενα χρόνια. Όλα αυτά με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, την προστασία του δημοσίου χρήματος και την αξιοποίηση της πληροφορίας.

Πρόθεσή μας είναι η μεγίστη αξιοποίηση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών ερευνητικών και επενδυτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της καινοτομίας στον τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, της Ιατρικής Πληροφορικής και της Αξιολόγησης των Τεχνολογιών Υγείας στη χώρα μας.

Σας περιμένουμε λοιπόν, με ιδιαίτερη χαρά για να χτίσουμε μαζί ένα νέο μηχανισμό συνεργασίας και «διαλειτουργικότητας» όλων μας, βασισμένο στα κύρια «πρότυπα» της εξωστρέφειας, της διαύγειας και των ειλικρινών προθέσεων για τη δημιουργία ενός «εθνικού οικοσυστήματος ηλεκτρονικής υγείας».

 

Ιωάννης Μπασκόζος
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

Φίλες και φίλοι,

Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στο eHealth Forum 2015, την ελληνική διοργάνωση για την προαγωγή της ηλεκτρονικής υγείας, που θα διεξαχθεί στις 3 & 4 Δεκεμβρίου 2015 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα. Η εκδήλωση αυτή, που συνδιοργανώνεται από το HL7 Hellas και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας ‒ενώ παράλληλα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου‒ φιλοδοξεί να διευρύνει και να βαθύνει το αποτύπωμα του eΗealth Forum 2014, της διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε επί Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον εκατοντάδων συμμετεχόντων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις Η.Π.Α.

Η ανάγκη αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τις σύγχρονες απαιτήσεις υπηρεσιών παροχής φροντίδας υγείας και η διαπιστωμένη ωφέλεια/αποδοτικότητα από την εφαρμογή τους παγκοσμίως, διαμορφώνουν τον μελλοντικό οδικό χάρτη τεχνολογικής εξέλιξης και προόδου τον οποίο θα κληθούν να υιοθετήσουν κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς του τομέα Υγείας.

Άλλωστε, αυτή είναι η στόχευση και οι βάσεις που θέτει το «Σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλεκτρονική υγεία και την καινοτομική υγειονομική περίθαλψη τον 21ο αιώνα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο επιδιώκει την επίτευξη ευρύτερης διαλειτουργικότητας στις υπηρεσίες υγείας, την ενίσχυση της καθιέρωσης πανευρωπαϊκών προτύπων και δοκιμών πιστοποίησης, την οργάνωση του νομικού πλαισίου για τη διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων (Big Data) και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το Σχέδιο υποστηρίζει επίσης την έρευνα, την καινοτομία, και την ανάπτυξη ‒ μέσω των ευκαιριών και των προκλήσεων που δημιουργούν οι σύγχρονες ανάγκες παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

Το HL7 Hellas, με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας, επιδιώκει την καθιέρωση ενός ετήσιου «eHealth Forum» που θα έχει ως στόχο να προωθήσει τους σκοπούς του Υπουργείου στον τομέα της ηλ. υγείας, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και των χρηστών Υπηρεσιών Υγείας· παράλληλα, φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια νέα δυναμική στον δημόσιο διάλογο για τον ρόλο της ηλ. υγείας ως εργαλείου μεταρρύθμισης του υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα, και να δώσει ώθηση στις συνέργειες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του ψηφιακού και υγειονομικού χώρου.

Ειδικότερα για το HL7 Hellas, που πάγια καταστατική του θέση είναι η επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη της Πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας, η διοργάνωση αυτή αποτελεί σημαντικό σταθμό στη μέχρι τώρα διαδρομή του.

Φίλες και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλούμε να συμμετέχετε, καταθέτοντας τις απόψεις και προτάσεις για το μέλλον της Ηλεκτρονικής Υγείας στη χώρα μας, στο eHealth Forum 2015· και να γίνετε συμμέτοχοι στη προσπάθεια διαμόρφωσης του Ελληνικού Οικοσυστήματος ηλεκτρονικής Υγείας, ενός δημιουργικού θεσμού διαβούλευσης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη διάδοση καινοτομικών εργαλείων, εφαρμογών και την υιοθέτηση ορθών πρακτικών σχεδίασης και ανάπτυξης ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

 

Δρ. Αλέξανδρος Μπέρλερ
Πρόεδρος της ΔΕ HL7 Hellas