Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του eHealth Forum 2016

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Brian O’Connor

Chair, Business Development & Healthcare expert

Εμμανουήλ Φωτεινός

Υπάλληλος Υπουργείου Υγείας, Στέλεχος Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας

Αθηνά Τριανταφυλλίδη

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.

Χριστίνα Παπανικολάου

Βιοπαθολόγος, πρώην Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

Αλέξανδρος Μπέρλερ

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής | Πρόεδρος HL7 Hellas & Διευθυντής της Γνώμων Πληροφορική Α.Ε.

Βασίλειος Ν. Θεοδώρου

Επιστημονικός σύμβουλος του Υπουργού Υγείας & επικεφαλής του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

Λευτέρης Θηραίος

Γενικός Ιατρός, WHO NCD/PHC Consultant, Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Αντιπρόεδρος HL7 Hellas

Θεόδωρος Βοντετσιάνος

Πνευμονολόγος, Διευθυντής eHealth Unit Νοσοκομείου «Σωτηρία», Συντονιστής Ελληνικού Δικτύου EIP on AHA