Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του eHealth Forum 2016

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το eHealth Forum είναι ένας νέος, δυναμικός θεσμός, που προωθεί πολυεπίπεδες συνεργατικές δράσεις στη χώρα μας, μεταξύ επιστημονικών, ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, του ψηφιακού και υγειονομικού χώρου.

Η διοργάνωση αποτελεί συνέχεια του e-Ηealth Forum 2014, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον εκατοντάδων συμμετεχόντων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις Η.Π.Α.

To eΗealth Forum 2015:

δίνει νέα ώθηση

στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών στον υγειονομικό τομέα·

ενημερώνει

τους φορείς και τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση, για την αξία, τις εφαρμογές και τη δυναμική της ηλεκτρονικής υγείας·

ευαισθητοποιεί

το κοινό σχετικά με τα οφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας για τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής·

προάγει

διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και βέλτιστες πρακτικές, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας υγιούς και ανταγωνιστικής αγοράς ιατρικής πληροφορικής·

επιδιώκει

τη θεσμική συγκρότηση του ελληνικού οικοσυστήματος ηλεκτρονικής υγείας, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.