Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του eHealth Forum 2016

Nέα

7
Δεκ

Το παρόν & το μέλλον των προτύπων και των εφαρμογών ηλ. φακέλου υγείας

Τη συνεδρία για τα Πρότυπα και τις Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4/12, συντόνισε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κύριος Γιώργος Βασιλακόπουλος. Η συνεδρία ξεκίνησε με την εισήγηση του κ. Αλέξανδρου Μπέρλερ, ο οποίος εκπροσωπώντας το HL7 Hellas, περιέγραψε συνοπτικά τη λειτουργία και τις εργασίες του φορέα στη Ελλάδα και διεθνώς. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη πολυπλοκότητα των πληροφοριών που δομούν ένα φάκελο υγείας, τονίζοντας ότι η ηλεκτρονικοποίηση των στοιχείων αυτών έχει επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, με την έλευση του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών, δημιουργώντας νέες ανάγκες και δυνατότητες. Περιέγραψε αναλυτικά τα πρότυπα του HL7 που αναφέρονται στην τυποποίηση του ιατρικού φακέλου, καθώς και στην ανταλλαγή δεδομένων που απαιτούνται για την ενημέρωση του φακέλου αυτού. Σημείωσε ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας είναι εκ της φύσεώς του κατανεμημένος στα κατά τόπους σημεία ιατρικής περίθαλψης όπου καταγράφονται τα δεδομένα του. Κατά συνέπεια απαιτούνται πολλά πρότυπα για τη δημιουργία του φακέλου αυτού, παρατήρησε, αναφερόμενος αναλυτικά στις προσπάθειες του HL7 και ειδικά στα πρότυπα ISO/HL7 10781:2009: HL7 Electronic Health Record-System Functional Model, Release 1.1 και ISO/HL7 27932:2009: HL7 Clinical Document Architecture, Release 2, και στο υπό διαμόρφωση πρότυπο HL7 FHIR. Στη συνέχεια έδωσε παραδείγματα από άλλες χώρες στον τομέα αυτό. Τέλος, επισήμανε ότι η χρήση των προτύπων επιτρέπει την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων, πρακτική που ακολουθούν πολλά κράτη παγκοσμίως με σκοπό τη μείωση των ιατρικών λαθών και τη βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης.

Η κ. Αθηνά Τριανταφυλλίδη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., περιέγραψε τις προσπάθειες της Η.ΔΙ.Κ.Α. για τη δημιουργία ενός πιλοτικού Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου υγείας, βασισμένου στα διεθνή πρότυπα. Αναφέρθηκε εκτενώς στο τυποποιημένο περιεχόμενο του φακέλου αυτού και σημείωσε ότι αναμένεται η επικύρωση του υφιστάμενου σχεδιασμού με τις ομάδες των χρηστών. Σημείωσε δε ότι η εφαρμογή αυτή έχει σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση ο ίδιος ο ασθενής στα δεδομένα του, και να μπορεί να δίνει τη συγκατάθεσή του για την πρόσβαση των επαγγελματιών υγείας στον φάκελό του.

Ο Γιώργος Πάγκαλος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή αναφέρθηκε στα θετικά αποτελέσματα του έργου SOHealth το οποίο δημιούργησε μια εφαρμογή Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας βασισμένο στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αναφέρθηκε επίσης στις υποδομές διασυνοριακής υγείας που δημιούργησε το έργο αυτό, στα πρότυπα του ευρωπαϊκού έργου epSOS και οι οποίες θα πιστοποιηθούν με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα στο EXPANDathon τον Δεκέμβριο του 2015 στη Λισαβόνα. Αναφέρθηκε στη χρήση των προτύπων, στα πλεονεκτήματα του έργου και στις δυνατότητες σύντομης επέκτασης του έργου αυτού σε πραγματικές συνθήκες χρήσης. Όπως είπε ο κύριος Πάγκαλος, συμμετέχοντες σε αυτό το έργο ήταν εκτός από το ΑΠΘ, η Η.ΔΙ.ΚΑ, ο ΕΛΟΤ, η εταιρεία Γνώμων Πληροφορικής και το δίκτυο Φαρμακείων Φάρμαξις.

Στη δική του εισήγηση, ο Δημήτρης Κατεχάκης, Επικεφαλής Κέντρου Εφαρμογών & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) αναφέρθηκε εκτενώς στα αποτελέσματα και τους σχεδιασμούς του έργου Electronic Simple European Networked Services (e-SENS): Moving Cross-Border e-Prescription & Patient Summary Services Forward. Σημείωσε ότι το έργο αυτό σχεδιάζει τις αναγκαίες υποδομές της ΕΕ για την ανταλλαγή δεδομένων και την υποστήριξη υπηρεσιών Government to Government (G2G) μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών σε τομείς όπως η δημόσια διοίκηση, η υγεία, οι προμήθειες, ο δικαστικός κλάδος, κλπ. Το έργο αυτό αποτελεί έργο υποδομής για τη δημιουργία των διασυνδέσεων για τη δημιουργία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη. Σημείωσε δε ότι όσον αφορά την υγεία, αξιοποιεί τα αποτελέσματα του έργου epSOS.

Τη συνεδρία έκλεισε ο Daniele Boschetto, e-card system coordinator, SVC, ο οποίος περιέγραψε αναλυτικά τη χρήση των ηλεκτρονικής κάρτας υγείας στην Αυστρία ως βασικό κλειδί επικοινωνίας του πολίτη με τις μονάδες υγείας και τα ασφαλιστικά ταμεία. Περιέγραψε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τόσο στους πολίτες όσο και στους επαγγελματίες υγείας από τη χρήση της κάρτας.