Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του eHealth Forum 2016

Nέα

24
Δεκ

Νέα εργαλεία χρηματοδότησης της Υγείας & Καινοτομίας

Χρήσιμες πληροφορίες για τα εργαλεία χρηματοδότησης και τους τομείς ενδιαφέροντος του Horizon 2020, αλλά και καλές πρακτικές που καταγράφονται σήμερα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μοιράστηκαν με το κοινό του Συνεδρίου οι εισηγητές της στρογγυλής τράπεζας «Πηγές χρηματοδότησης της καινοτομίας», που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 4.12. Τη συνεδρία συντόνισε ο Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Υγείας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ, κύριος Γιώργος Στεφανόπουλος.

Πρώτη πήρε το λόγο η κυρία Σίσσυ Κολυβά, από το Τμήμα Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Pasteur. H κυρία Κολυβά, παρουσίασε αρχικά τους Τομείς Προτεραιότητας RIS3 και τις Δράσεις Εξειδίκευσης στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Στο πλαίσιο της παρουσίασής της με θέμα «Χρηματοδότηση της Βιοϊατρικής Έρευνας στην Ευρώπη», η κυρία Κολυβά περιέγραψε το Horizon 2020, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία, το οποίο αναπτύσσεται σε τρεις άξονες: την Αριστεία, τη Βιομηχανική Πρωτοπορία και τις Κοινωνικές Προκλήσεις. Στον τελευταίο άξονα εντάσσεται και η Υγεία, και το ενδιαφέρον εδώ στρέφεται στην έρευνα που μπορεί άμεσα να ωφελήσει τους ασθενείς. Η κυρία Κολυβά αναφέρθηκε ειδικά στη χρηματοδότηση της ηλεκτρονικής υγείας μέσω του προγράμματος, και ανέδειξε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και την καινοτομία.

«Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καινοτομία και την Υγεία» ήταν το θέμα της παρουσίασης της κυρίας Στέλλας Τσαρτσαρά, Gerontologist, Integrated Long Term Care and Senior Tourism Εxpert. Η κυρία Τσαρτσαρά έδωσε λεπτομερή στοιχεία για τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την Υγεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις προτεραιότητες των Διαρθρωτικών Ταμείων, αλλά και του Horizon 2020. Στην παρουσίασή της περιλαμβάνονται σύνδεσμοι στα προγράμματα, σε οδηγούς χρήσης τους και στις άμεσες προκηρύξεις έργων.

«Η διαδικασία ωρίμασης των επιχειρηματικών ιδεών. Οι ιδιαιτερότητες του τομέα της Υγείας», ήταν ο τίτλος της εισήγησης της κυρίας Αθηνάς Οικονομίδου, Συμβούλου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Μεταφοράς Τεχνολογίας, EkinisiLab ΣΕΒ. Στο πλαίσιο της εισήγησής της, η κυρία Οικονομίδου παρουσίασε την οργανωτική δομή, τη μεθοδολογία, τη στόχευση, το κοινό-στόχο και τους τομείς ενδιαφέροντος του EkinisiLab, της Δομής Στήριξης της Νέας Επιχειρηματικότητας, του ΣΕΒ.

Στις καλές πρακτικές στη διεκδίκηση χρηματοδότησης εστίασε ο κύριος Κώστας Καγγελίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΠΒΕ, στην παρουσίασή του με τίτλο «Βέλτιστες Στρατηγικές στην Ανάπτυξη του Οικοσυστήματος eHealth». Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας είναι η στρατηγική, η χρηματοδότηση, η ενσωμάτωση προτύπων, το μοντέλο διαχείρισης για την αειφορία και η διαχείριση της αλλαγής, επεσήμανε ο κύριος Καγγελίδης. Για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που συναντά το eHealth στη χώρα μας, απαιτούνται, μεταξύ άλλων, προτεραιότητα στη στρατηγική (με δημόσιες πρωτοβουλίες), eHealth Voucher για την αγορά των έργων από τους ενδιαφερόμενους φορείς, ανάληψη πρωτοβουλίας για μικρά έργα πληροφορικής και μόνιμο σχήμα διαβούλευσης των προδιαγραφών (open ict procurement).

Τη συνεδρία έκλεισε ο κύριος Μιχάλης Σταύρου, Οικονομολόγος, Πρόεδρος ΑΕΜΥ Α.Ε. Στην εισήγησή του με θέμα «Η εφαρμογή νέων μορφών επικοινωνίας και πληροφορίας στην παροχή υπηρεσιών υγείας, σύστημα διακυβέρνησης και χρηματοδοτικά εργαλεία», ο κύριος Σταύρου περιέγραψε τη δράση και τη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.), τα χρηματοδοτικά εργαλεία στον τομέα της υγείας και της καινοτομίας, και στις ενέργειες της Εταιρείας για τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων. Η συμμετοχή σε όσο το δυνατόν περισσότερα προγράμματα χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η λειτουργία μονάδων ειδικού σκοπού, δημοσίου συμφέροντος για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών και η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνιών στην ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης ιατρικών δεδομένων, περιλαμβάνονται στα μελλοντικά σχέδια της ΑΕΜΥ Α.Ε., κατέληξε ο κύριος Σταύρου.