Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του eHealth Forum 2016

Nέα

7
Δεκ

Ηλεκτρονικές εφαρμογές ανάλυσης & διαχείρισης ιατρικών δεδομένων

Η συνεδρία ξεκίνησε με την παρουσίαση του νέου έργου επιχειρηματικής ευφυΐας του Υπουργείου Υγείας από τους Χαρίκλεια Κάτσινου, Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Έργων ΤΠΕ, Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και Νίκο Τσώλη, Επιστήμονα Πληροφορικής, MSc Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Ε.Σ.Υ., στο Υπουργείο Υγείας. Η κυρία Κάτσινου περιέγραψε τις βασικές πτυχές του νέου συστήματος και τη συνολική στρατηγική του Υπουργείου στο θέμα αυτό, ενώ ο κύριος Τσώλης αναφέρθηκε εκτενώς στο πληροφοριακό μοντέλο και στους σχεδιασμούς για τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων με αυτόματο τρόπο από τις μονάδες υγείας μέσω διαλειτουργικότητας. Αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των πόρων του έργου eGov Now του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τους πόρους του οποίου πρώτο το Υπουργείο Υγείας ήταν ώριμο να αξιοποιήσει για τη διασύνδεση του έργου με τις μονάδες υγείας εντός του 2016.

Στη συνέχεια ο Claudio Saccavini, Technical Manager, Arsenal.IT, περιέγραψε αναλυτικά τις υποδομές πληροφορικής στην υγεία στην περιφέρεια της Βενετίας, τονίζοντας τη σημασία της χρήσης των προτύπων και ειδικότερα αυτών του φορέα ΙΗΕ. Αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας Gazelle του ΙΗΕ που επιτρέπει στην περιφέρεια της Βενετίας να δημιουργήσει ένα κέντρο δοκιμών και διασύνδεσης όπου συμμετέχουν όλες οι εταιρείες πάροχοι υπηρεσιών της περιοχής. Σημείωσε ότι η χρήση αυτής της πλατφόρμας επέκτεινε δραστικά την τοπική αγορά ηλεκτρονικής υγείας από 24 σε 67 εταιρείες τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε ειδικότερα στη διαδικτύωση των εμπλεκόμενων φορέων με βάση το πρότυπο IHE XDS, που σκοπό έχει την ανταλλαγή ιατρικών αρχείων· στη δημιουργία του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης πάνω στα πρότυπα αυτά· και στη δυνατότητα που επιτρέπουν τα παραπάνω πρότυπα για real time analytics στα δεδομένα που παράγονται από τις μονάδες υγείας.

Κατόπιν, οι Σπυρίδων Γούλας, Προϊστάμενος Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Αναπτυξιακών Έργων, ΕΟΠΥΥ και η Μαρία Πανουσοπούλου, Δρ Φαρμακευτικής – Πολιτικής Υγείας, ΕΟΠΥΥ, ανέπτυξαν τις δυνατότητες επεξεργασίας των στοιχείων δαπανών του ΕΟΠΥΥ σε πραγματικό χρόνο με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον ΕΟΠΥΥ. Αναφέρθηκαν λεπτομερώς σε συγκεκριμένα στοιχεία που τηρεί ο ΕΟΠΥΥ.

Κλείνοντας τη συνεδρία ο Lorenzo Pengo, Healthcare Industry Director, Microsoft Central Eastern Europe HQ, αναφέρθηκε στις νέες ευρωπαϊκές προκλήσεις και στις λύσεις που παρέχει η εταιρεία στον τομέα της υγείας. Τη συνεδρία για τα healthcare analytics συντόνισε ο κ. Θεοφάνης Ρηγάτος, Ιατρός ΩΡΛ, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ.